INFORMACE PRO RODIČE:

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

 

Základní škola a Mateřská škola, Studnice, okres Náchod

 

 

VÝSLEDKY ROZHODNUTÍ

O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Studnice, okres Náchod, dne 27.5.2019 rozhodl podle ustanovení § 34, §165 odst. 2, písm. b) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném           a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO                 ROZHODNUTÍ

 

                           1     ……     přijato                                                  

                           2     ……     přijato               

                           3     ……     přijato

                           4     ……     přijato

                           5     ……     přijato

                           6     ……     přijato

                           7     ……     přijato

                           8     ……     přijato

                           9     ……     přijato                                         

 

Zveřejnění seznamu:  od 1.6.2020  do 15.6.2020                 Jaroslav Baše, ředitel ZŠ a MŠ

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY, ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

V DOBĚ TRVÁNÍ POTŘEBY DODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ 

A DOPORUČENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020:

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚN

 • Zákonný zástupce dítěte v první den příchodu do mateřské školy předá učitelce vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (k dispozici v šatně dětí)                

 

ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 nesmí do mateřské školy vstoupit

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

 

 • Pokud bude vaše dítě mít kašel a rýmu alergického původu, bude potřeba potvrzení lékaře.
 
 • Každé dítě bude mít v mateřské škole ve svém batůžku a igelitovém pytlíku svoji vlastní roušku pro případnou potřebu. 

 

 • Při cestě do mateřské školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), dodržování odstupů minimálně 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (členové společné domácnosti nemusí), neshromažďovat se před mateřskou školou.

 

 • Žádáme osoby, které doprovázejí dítě, aby vstupovali do mateřské školy ve vlastních gumových rukavicích nebo použili dezinfekci připravenou ve vestibulu mateřské školy (mimo dosah dětí).

 

 • V prostorách mateřské školy se doprovázející osoba pohybuje vždy v roušce a pobývá uvnitř školy pouze nezbytně nutnou dobu, dodržuje od ostatních příchozích minimálně 2 metry rozestup. Apelujeme na zodpovědnost a ohleduplnost každého.  

 

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 

 • Děti si ihned po příchodu do třídy půjdou důkladně umýt ruce a bude dbáno o jejich zvýšenou hygienu i v průběhu celého dne. 
 
 • Na pitný režim děti používají označenou lahvičku s uzávěrem.
 
 • V této době není dovoleno, aby si děti donášely do školky hračky z domova.

 

 • V mateřské škole platí zvýšená hygienická opatření pro zaměstnance školy a úklidové činnosti dle dokumentu Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 - MŠMT z 30.4.2020: dodržování běžných hygienických pravidel zvýšenou měrou, několikrát denně dezinfekce povrchů a předmětů, kterých se dotýká větší množství osob, důkladné čištění všech místností úklidovým personálem, používání jednorázových ručníků (i děti), časté větrání v prostorech mateřské školy a delší pobývání dětí venku - v areálu zahrady školy ap.

 

 • Pokud bude dítě v průběhu dne vykazovat některý z možných příznaků COVID - 19 bude umístěno do samostatné místnosti mimo kolektiv dětí a zákonný zástupce bude neprodleně vyzván k jeho vyzvednutí. Mateřská škola bude o podezření informovat spádovou hygienickou stanici. Dokud nebude známý stav indisponovaného dítěte, bude nařízeno povinné nošení roušek všem osobám v mateřské škole (tedy i dětem).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 

VÁŽENÍ RODIČE,

ZŘIZOVATEL A VEDENÍ ZŠ A MŠ BY VÁM CHTĚLI V TÉTO NELEHKÉ DOBĚ VYJÍT VSTŘÍC.

PROTO PROBĚHL PRŮZKUM MEZI PRACUJÍCÍMI RODIČI, ABYCHOM ZJISTILI,

JAK UPRAVIT PRÁZDNINOVÝ PROVOZ TAK, ABY BYLO RODIČŮM UMOŽNĚNO VĚNOVAT SE PO NEDOBROVOLNÉ PAUZE SVÉ PRÁCI NAPLNO.

VZHLEDEM K NÍZKÉMU ZÁJMU PRACUJÍCÍCH RODIČŮ SE UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZKRACUJE POUZE O JEDEN TÝDEN OPROTI NORMÁLU.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE TEDY UZAVŘENA

OD 20.7. DO 16.8. 2020

 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                   

PROGRAM „MALÝ ZAHRADNÍK“ 2020

         - spolupráce s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice.

      Letos pěstujeme ředkvičky, mrkev, pažitku, petrželku, hrášek, meduňku, mátu, rajčata, papriky, dýně, jahody, borůvky, jablíčka. 

Na oknech školky nám dělají parádu balkónové květinky.

 

 

JAKÉ AKCE PRO DĚTI PLÁNUJEME V MĚSÍCI

ČERVNU 2020

 
 • 1.6. OSLAVA DNE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

   
 • 4.6. PROFESIONÁLNÍ DIVADLO "O ZLATOVLÁSCE"

   
 • 17.6. FOCENÍ NA SPOLEČNÉ PAMÁTEČNÍ FOTO

   
 • LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁČKY PROBĚHNE V POSLEDNÍM SRPNOVÉM TÝDNU V MŠ, SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

 

 

 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Studnice, okres Náchod Ředitelství ZŠ a MŠ
Studnice 57
549 48 Studnice

pracoviště mateřské školy:
Mateřská škola
Studnice 110
549 48 Studnice
Ředitel ZŠ a MŠ:
491 435 256

Vedoucí učitelka MŠ:
491 435 263
skola.studnice@tiscali.cz