INFORMACE PRO RODIČE:

Mateřská škola bude o letních prázdninách 

uzavřena od 19. 7. do 20. 8. 2021

 
 
 

JAKÉ AKCE PRO DĚTI PLÁNUJEME NA MĚSÍC KVĚTEN, ČERVEN:

 

9. 5. SVÁTEK MAMINEK - překvapení pro maminky

 

18. 5. PROFESIONÁLNÍ DIVADLO V MŠ

 

OD 31. 5. DO 4. 6. TÝDEN DĚTSKÉ RADOSTI K MDD:

divadla hraná učitelkami, hra "Na cukrárnu" - zmrzlinový pohár pro děti, "Šipkovaná" za pokladem, zábavné hry, soutěže, sportovní hry ve školce, na zahradě a hřišti....

 31. 5. beseda s dobrovolnými hasiči z Řešetovy Lhoty - venku na zahradě, prohlídka auta a hasičské výzbroje, ukázka akce - pro děti připravuje pan Milan Novák a Antonín Koutský - moc děkujeme

 

2. 6. společné fotografování na památeční foto (v 11 hodin)

 

3. 6. profesionální divadlo v MŠ (p. Peřina) "O strachu a štěstí"

 

10. 6. profesionální divadlo v MŠ - "Prostě žába"

("Divadlo U staré herečky" MgA Jana Vyšohlídová)

 
 

17. 6. VÝLET DO EKO PARKU V DOBRÉM V ORL.H. (pokud to hygienická opatření a omezení dovolí, jeli bychom autobusem pana Jiřího Kaněry - autodopravce - do eko parku v Dobrém v Orl.h., kde bychom zhlédli ptáčky, drobné živočichy, dozvěděli se zábavnou formou o nich a celkově o přírodě spoustu zajímavých informací, prošli naučnou stezku, pohráli si v přírodě - ve spolupráci se sdružením A-Rocha)

 

20. 6. DEN OTCŮ  - překvapení pro tatínky

 

30. 6. SLAVNOSTNÍ LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁČKY V MŠ

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2020 - 2021

 

Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID - 19, nesmí do mateřské školy vstoupit:

 

zvýšená tělesná teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, zvracení, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce

 

 

          PROSÍME, DBEJTE PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ:

  • RESPIRÁTORY (NANOROUŠKY, DVOJITÉ CHIRURGICKÉ ROUŠKY) JSOU POVINNÉ VE VNITŘNÍCH PROSTORECH ŠKOLY (NETÝKÁ SE DĚTÍ MŠ)
  • DODRŽUJTE OD OSTATNÍCH 2 m ROZESTUP
  • POUŽÍVEJTE DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA RUCE
  • KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT VE SVÉ PŘIHRÁDCE V ŠATNĚ VLASTNÍ ROUŠKU V IGELITOVÉM PYTLÍKU
  • NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY Z DOMOVA
  • DĚTI SI IHNED PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY PŮJDOU DŮKLADNĚ OMÝT RUCE
 
 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid - 19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS nebo plošně MZČR. 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid - 19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinni zajistit "oddělení" dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něho dohled dospělé osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

Pokud bude dítě v průběhu pobytu v mateřské škole vykazovat známky akutního onemocnění, bude od ostatních dětí "odděleno" do jiné místnosti, všechny děti si okamžitě nasadí roušky, zákonný zástupce nemocného dítěte bude neprodleně informován o stavu svého dítěte a vyzván k jeho neprodlenému vyzvednutí. Bude informovat svého pediatra.

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PŘEDŠKOLIČKA ZŠ STUDNICE:

URČENO PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
 
  • ZMĚNA VZHLEDEM K PANDEMII KORONAVIRU COVID 19 A VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

  •  
  • "ŠKOLIČKA" A SETKÁVÁNÍ S PANÍ UČITELKOU Z 1. TŘÍDY ZŠ JE PROZATÍM ODLOŽENO. 

  • NA "ŠKOLIČKU" SI HRAJEME S PŘEDŠKOLÁČKY I VE VZDĚLÁVACÍCH KROUŽCÍCH V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

 
 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Studnice, okres Náchod Ředitelství ZŠ a MŠ
Studnice 57
549 48 Studnice

pracoviště mateřské školy:
Mateřská škola
Studnice 110
549 48 Studnice
Ředitel ZŠ a MŠ:
Jaroslav Baše
491 435 256
skola.studnice@tiscali.cz

Vedoucí učitelka MŠ:
Ida Hejzlarová
491 435 263
739 534 524
skolka@zsstudnice.czskola.studnice@tiscali.cz