Adventní vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Studnice on line:

V letošním roce jsme pro Vás připravili tradiční adventní vystoupení dětí v kostele. Z důvodů platných proticovidových opatření a současné situace toto vystoupení sdílíme on line. Pokud si chcete vystoupení prohlédnout nebo stáhnout, využijte následující odkazy. 
Doufáme, že i přes obrazovku vašeho zařízení se nám podaří poslat alespoň trošicku předvánoční nálady.
 
odkaz pro stažení 
 
odkaz pro shlédnutí

 

 

INFORMACE PRO RODIČE:

 
 
 

JAKÉ AKCE PRO DĚTI PLÁNUJEME NA MĚSÍC LEDEN:

 

"PŘEDŠKOLIČKA" PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI V 1. TŘÍDĚ ZŠ

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY S NAUČNÝM PROGRAMEM (starší děti)

(spolupráce s paní knihovnicí M. Koncošovou)

28.1. PROFESIONÁLNÍ DIVADLO V MŠ (O líných přadlenách)

STARÁME SE O PTÁČKY NA ZAHRADĚ

POZNÁVÁME RŮZNÁ ZAMĚSTNÁNÍ - POVOLÁNÍ 

(pozorování práce dospělých, námětové hry)

 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2021 - 2022

 

Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID - 19, nesmí do mateřské školy vstoupit:

 

zvýšená tělesná teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, zvracení, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce

 

 

          PROSÍME, DBEJTE PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ:

  • RESPIRÁTORY (NANOROUŠKY, DVOJITÉ CHIRURGICKÉ ROUŠKY) JSOU POVINNÉ VE VNITŘNÍCH PROSTORECH ŠKOLY (NETÝKÁ SE DĚTÍ MŠ)
  • DODRŽUJTE OD OSTATNÍCH 2 m ROZESTUP
  • POUŽÍVEJTE DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA RUCE
  • KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT VE SVÉ PŘIHRÁDCE V ŠATNĚ VLASTNÍ ROUŠKU V IGELITOVÉM PYTLÍKU
  • NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY Z DOMOVA
  • DĚTI SI IHNED PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY PŮJDOU DŮKLADNĚ OMÝT RUCE
 
 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid - 19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS nebo plošně MZČR. 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid - 19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinni zajistit "oddělení" dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něho dohled dospělé osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

Pokud bude dítě v průběhu pobytu v mateřské škole vykazovat známky akutního onemocnění, bude od ostatních dětí "odděleno" do jiné místnosti, všechny děti si okamžitě nasadí roušky, zákonný zástupce nemocného dítěte bude neprodleně informován o stavu svého dítěte a vyzván k jeho neprodlenému vyzvednutí. Bude informovat svého pediatra.

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  •  

 
 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Studnice, okres Náchod Ředitelství ZŠ a MŠ
Studnice 57
549 48 Studnice

pracoviště mateřské školy:
Mateřská škola
Studnice 110
549 48 Studnice
Ředitel ZŠ a MŠ:
Jaroslav Baše
491 435 256
skola.studnice@outlook.cz

Vedoucí učitelka MŠ:
Ida Hejzlarová
491 435 263
739 534 524
skolka@zsstudnice.czskola.studnice@outlook.cz