O ČEM SI POVÍDÁME V KVĚTNU:

 

JARNÍ HONIČKY S PEJSKEM A KOČIČKOU

 

Podtéma 3.                  Měsíc plný květů a vůní

 

  •  SVÁTEK MAMINEK (Den matek)    - vztah k rodičům, důležitost rodiny

                                                         

  • KVETOUCÍ PŘÍRODA                       - stromy, keře, byliny, ochrana přírody, zvířata

                                                                         - krása rozkvetlé přírody, vnímáme všemi smysly

  • ŽIVOT NA LOUCE A U RYBNÍKA     - ryby, žáby, hmyz, ochrana přírody

                                                                         - co umí včeličky

  • DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA

 

V tomto nejkrásnějším jarním období se zaměříme na pozorování přírody všemi smysly. Budeme sledovat stromy, keře, byliny, jejich květenství, vnímat jejich vůni.

Naší pozornosti neuniknou ani drobní živočichové např. hmyz. Zaměříme se na pozorování života u rybníka a na louce. Budeme se učit přírodu ochraňovat a neničit.

Pro maminky k jejich svátku připravíme dárečky a naučíme se básničku.

Budeme poznávat také náš rodný kraj, chodit na delší vycházky.

Budeme spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. Budeme se starat o zasazené stromky a keře na školní zahradě. Budeme pokračovat v  projektech: „Bio pěstování v mobilních záhonech“, „Rozkvetlá školka“ a v dalších dle plánu.

 

OBLASTI:

Dítě a jeho tělo

  • osvojování pohybových stereotypů (běh, skok, skoky přes švihadlo, šplh, míčové hry)

Dítě a jeho psychika

  • výslovnost, přednes, recitace – rozvíjení jazykových dovedností
  • rozvíjet a kultivovat hudební a taneční aktivity

Dítě a ten druhý

  • vytvářet estetický vztah k životu

Dítě a společnost

  • vytvářet estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti pro maminku

Dítě a svět

  • rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Studnice, okres Náchod Ředitelství ZŠ a MŠ
Studnice 57
549 48 Studnice

pracoviště mateřské školy:
Mateřská škola
Studnice 110
549 48 Studnice
Ředitel ZŠ a MŠ:
Jaroslav Baše
491 435 256
skola.studnice@tiscali.cz

Vedoucí učitelka MŠ:
Ida Hejzlarová
491 435 263
739 534 524
skolka@zsstudnice.czskola.studnice@tiscali.cz