O ČEM SI POVÍDÁME V LEDNU:

 

 

TÉMA II.       ZIMNÍ POZDRAVY ČÁPA JONÁŠE

 

Podtéma 2.         Svět okolo nás

 

ZIMNÍ RADOSTI                                    - vlastnosti sněhu a ledu, stopy ve sněhu

                                                                        -  zimní radovánky

                                                                        -  krmení ptáků a lesní zvěře

KDE PRACUJÍ RODIČE                       -  druhy zaměstnání a význam 

 

Z ČEHO SE TO VYRÁBÍ                      -  druhy materiálů, tvar, vlastnosti, stroje

 

NA NÁVŠTĚVĚ VE MĚSTĚ                 -  dopravní prostředky - názvy, druhy dle místa                                                                                                          pohybu, význam pro člověka

 

Budeme si užívat sněhové nadílky, poznávat vlastnosti sněhu a ledu, pekáčovat, stavět sněhuláky, stavby ze sněhu, koulovat se, hrát si se sněhem.

Nezapomeneme se starat o lesní zvířátka a ptáky.

Povíme si, kde pracují rodiče, jaká jsou zaměstnání a jaký mají pro lidi význam.

Také si řekneme, co jsou to stroje a jak mohou lidem pomáhat. Budeme poznávat dopravní prostředky. Seznámíme se s různými druhy materiálů a jejich vlastnostmi.

Budeme spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník. Naplánujeme si zajímavé projekty na nový kalendářní rok..

 

OBLASTI:

Dítě a jeho tělo

  • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé motoriky i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově i sportu
  • přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu

Dítě a jeho psychika

  • osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka
  • vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení
  • uvědomění si vlastní identity, sebedůvěry

Dítě a ten druhý

  • chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztahu s dospělými

Dítě a společnost

  • rozvíjet kulturně společenské postoje (požádat, poděkovat, zdravit atd.)

Dítě a svět

  • vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Studnice, okres Náchod Ředitelství ZŠ a MŠ
Studnice 57
549 48 Studnice

pracoviště mateřské školy:
Mateřská škola
Studnice 110
549 48 Studnice
Ředitel ZŠ a MŠ:
Jaroslav Baše
491 435 256
skola.studnice@outlook.cz

Vedoucí učitelka MŠ:
Ida Hejzlarová
491 435 263
739 534 524
skolka@zsstudnice.czskola.studnice@outlook.cz