ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, STUDNICE, OKRES NÁCHOD

Na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 podle § 183, odst.2 uveřejňuji seznam žáků, kteří jsou přijati k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Studnice, okres Náchod od školního roku 2020/2021.

Seznam žáků

Registrační číslo         Rozhodnutí

 

1                             přijat/přijata
2                             přijat/ přijata
3                             přijat/přijata
4                             přijat/přijata
5                             přijat/přijata
6                             přijat/přijata
7                             přijat/přijata
8                             přijat/přijata
9                             přijat/přijata
10                           přijat/přijata
11                           přijat/přijata
12                           přijat/přijata
13                           přijat/přijata
14                           přijat/přijata
15                           přijat/přijata

 

Ve Studnici 6 . 4. 2020 Jaroslav Baše, ředitel školy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Studnice, okres Náchod Ředitelství ZŠ a MŠ
Studnice 57
549 48 Studnice

pracoviště mateřské školy:
Mateřská škola
Studnice 110
549 48 Studnice
Ředitel ZŠ a MŠ:
491 435 256

Vedoucí učitelka MŠ:
491 435 263
skola.studnice@tiscali.cz